Hero background image

Bulk Infrastructure og bærekraft

Vårt bærekraftsarbeid

We are dedicated to our vision - racing to bring sustainable infrastructure to a global audience - Peder Nærbø, gründer

Vårt oppdrag


Bulk utvikler, eier, og forvalter kritisk infrastruktur som muliggjør dagens og fremtidens samfunn. Å bygge infrastruktur på en bærekraftig måte var vårt grunnleggende formål.


Infrastruktur er avgjørende for global økonomi, for menneskelig velferd, men også for å muliggjøre det grønne skiftet. Vårt oppdrag er å bidra til og få fortgang på en mer bærekraftig fremtid.
Peder Nærbø

Vårt bærekraftsrammeverk

Vi arbeider med bærekraft gjennom ESG-modellen, som dekker Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Med en proaktiv tilnærming til miljøutfordringer igangsetter vi initiativer for å fremme ansvarlig forretningsatferd.

Bulk har utviklet et bærekraftsrammeverk for hvordan vi jobber med bærekraft som består av elementene: Location (beliggenheter), Asset (produkter), Ecosystem (økosystem), Society (samfunn).

Selv om hvert av fokuspunktene i rammeverket vårt er individuelt definert, utelukker de ikke hverandre. Dette betyr at vi legger like stor vekt på dem i alt vårt bærekraftsarbeid.

Location

Beliggenhet er nøkkelen for å oppnå bærekraftige løsninger. Det første vi gjør i Bulk er å zoome ut for å forstå hvor vår løsning skal plasseres – hvordan vi ser på verden når det gjelder bærekraft.

Regioner der fornybar energi er tilgjengelig, som de nordiske landene eller Canada, gir beliggenheter som sikrer større grad av bærekraftig drift fra dag én. Disse regionene tilbyr også et stabilt politisk miljø, lav klimarisiko og et godt utviklet juridisk og organisatorisk rammeverk.

Asset

Ved å deretter zoome inn igjen på byggene og infrastrukturen vi utvikler og forvalter er fokuset over på å minimere og optimalisere ressursbruken. Hvordan kan vi skalere positiv påvirkning samt unngå negativ påvirkning?

Dette inkluderer sosiale krav, samt miljømål. Karbonavtrykk, energioptimalisering, naturvern og materialforvaltning er nøkkelområder.

Ecosystem

Betydelig effekt på vårt bærekraftsarbeid kan kun oppnås ved å se oss selv som en del av et større system, og samarbeide med partnere, kunder, leverandører og ansatte for å endre måten vi alle opererer på.


Hvordan samhandler vi som en del av en sammenhengende symbiose? Et eksempel på dette er å være en del av sirkulære industriklynger eller varmegjenbruk til oppvarming av lokalsamfunnet vårt.

Society

Ved å definere oss selv som en del av et større økosystem, innebærer det også at vi anerkjenner den store betydningen av sosiale og styringsmessige faktorer.


Vi er svært bevisste på vår rolle som selskap til å ha positiv påvirkning på nærsamfunn og storsamfunn gjennom etisk selskapsstyring.

Problemløsning

Hvilke utfordringer ønsker vi å løse?

Utfordringene vi står overfor for å oppnå en mer bærekraftig fremtid er flere og komplekse. Vi bør imidlertid ikke la utfordringer avskrekke oss fra å ta grep!


I Bulk adresserer vi disse utfordringene på strak arm og bruker vår kreative kraft og lidenskap for å finne levedyktige løsninger. Vi forstår at å løse disse problemene vil ta tid, og også at det er en risiko for ikke å lykkes, men selv å mislykkes vil gi fremgang. Når vi lærer og bruker erfaringene til å ta skritt i riktig retning.

Vi måler vår suksess etter antall innovasjonsprosjekter vi gjennomfører hvert år, og håper at vi slik kan inspirere internt og eksternt til å ta større grep i arbeid med bærekraft. Vi inviterer andre til å bli med å løse disse problemene sammen, og bidra til innovasjon på tvers av selskaper.

For mer informasjon om ulike bærekraftsinitiativer, sjekk ut våre tre forretningsområder: