Hero background image

Bulk Park Ausenfjell

Lillestrøms nye næringspark

Allerede for ca. 20 år siden ble Ausenfjell avsatt til arealformålet næring/erverv i kommuneplanens arealdel i gamle Sørum kommune. Oppstart av reguleringsplanarbeidet skjedde i 2015, men har vært tidkrevende.

Oktober 2023 nådde Ausenfjell-prosjektet en stor milepæl. Kommunestyret i Lillestrøm kommune vedtok detaljreguleringen for oppgradering av Tretjerndalsveien, og med dette vedtaket kan vi nå planlegge videre for å ta det første spadetaket i 2024!

Vi ønsker de første leietakerne velkommen til denne sentrale beliggenheten i Lillestrøm i 2026!

Bulk Park Ausenfjell
 • Tomt på inntil ca. 75 mål
 • Ny atkomstvei med gang- og sykkelvei
 • Enkeltbygg på inntil ca. 20 000 m² grunnflate
 • Sykkelavstand til kollektivtransport
 • Byggehøyde inntil 20 meter
 • E6: 5 km - 7 minutter
 • Bransjens ledende industri-, lager- og logistikkbygg
 • Gardermoen: 22 km - 21 minutter
 • Sentral beliggenhet mellom Oslo og Gardermoen
 • Oslo sentrum: 33 km – 32 minutter
 • Solceller, sedumtak, overvannshåndtering og fjernvarme

Om Ausenfjell

På Ausenfjell er det allerede eksisterende industripark og kraftanlegg fra Statkraft. Bulk Park Ausenfjell vil bygge mellom industriparken og anlegget, samt vil adkomstveien Tretjerndalsveien bli utbedret sammen med utviklingen av tomten.

Enkelte naboer har over lang tid uttrykt bekymring over trafikkstøy og trafikksikkerhet på Tretjerndalsveien. Med oppgradering av Tretjerndalsveien vil vi oppnå redusert støynivå og en tryggere vei for myke trafikanter til skole og fritidsaktiviteter.