Hero background image

Energieffektive industribygg med egenproduksjon av solenergiBærekraft er del av Bulks DNA

Bærekraft er en naturlig del av Bulks forretningsmodell. Helt siden oppstarten i 2006, har fokus på lokasjon, standardiserte byggeprosesser og våre omgivelser stått sentralt i vår utvikling. Egenproduksjon av solstrøm på våre bygg er en naturlig videreutvikling av vårt produkt.

- Vi har jobbet med utredning av egenproduksjon av solstrøm i våre prosjekter i mange år. Takene og veggflatene på våre bygg har lagt der som en uutnyttet ressurs. Dette er gunstige flater for produksjon av kortreist og grønn strøm både til bygget selv og til eksport ut på nettet. Utfordringen har vært å finne økonomisk bærekraftige forretningsmodeller som ivaretar investering, drift og konkurransedyktige strømpriser i et samspill mellom Bulk som gårdeier og våre leietakere forteller Rune Bang, Vice President Projects Bulk Industrial Real Estate.

- Solanleggene har de senere år kommet betydelig ned i pris. Samtidig har det etablert seg flere selskaper i markedet som tilbyr totalløsninger på planlegging, investering og drift av de samme anleggene, forklarer Bang.1,5 million kWh solstrøm produsert i 2022

På Bulks industribygg ble det i 2022 produsert ca. 1,5 millioner kWh (kilo watt timer) med solstrøm fordelt på fem ulike prosjekter. Totalt installert effekt i disse anleggene er over 3.300 kWp (kilo watt peak). Denne produksjonen utgjorde ca. 16 % av det totale strømforbruket i BIREs portefølje av bygg. Med tanke på at de fleste av solanleggene første ble operative i løpet av 2022, og at Bulk har flere solanlegg i bestilling, vil denne produksjonen i 2023 trolig mer enn fordoble seg.

Med de ulike løsningene vi kan tilby gjennom samarbeidspartnerne vil vi kunne dekke fra 20 % til 60 % av byggets strømforbruk gjennom solenergi.

- På alle våre nybygg tilbyr nå Bulk våre leietakere ulike forretningsmodeller for produksjon og kjøp av solstrøm. Bulk vil alltid søke å maksimere våre solanlegg og sørge for at vår portefølje med bygg i større og større grad får dekket sitt strømforbruk med grønn og kortreist solstrøm. Overproduksjon av solstrøm fra våre anlegg lastes opp på nett og vil være et bidrag til å øke fornybarandelen i strømmiksen på energinettet, forteller Bang.

På eksisterende bygninger har Bulk Industrial Real Estate iverksatt studier på hvordan også disse byggene kan få solanlegg. På disse byggene er takkonstruksjoner dimensjonert etter eldre standarder som må hensyntas ved dimensjonering og plassering av anleggene. Det er dessuten per nå en regulatorisk utfordring at nabobygg ikke kan dele på solproduksjon, som vi håper kan endre seg fremover.


Solceller på Kjellman lageret i Bulk Park Lindeberg


Nye samarbeidspartnere

Soleie AS var ett av de første selskapene i Norge som kunne tilby en komplett forretningsmodell for solanlegg. Soleie eies 50-50 av Akershus Energi og Østfold Energi. Bulk har over mange år hatt et tett samarbeid med Akershus Energi som investor i flere av våre prosjekter. Ved etablering av Soleie i 2020, var det derfor naturlig for Bulk å utforske et mulig samarbeid med dem med målsetting om å få etablert vårt første solanlegg på Leman-bygget i Vestby. Dette resulterte i et stort solanlegg som stod ferdig operativt i september 2021. Dette anlegget ble senere nesten fordoblet våren 2022. I løpet av 2022 ferdigstilt Soleie ytterligere to anlegg for Bulk.

- Soleie har vært en viktig samarbeidspart for oss. Sammen med Soleie har vi fått etablert våre første solanlegg med en økonomisk bærekraftig modell både for Bulk som gårdeier og for våre leietakere, forteller Rune Bang.

I 2022 innledet Bulk et samarbeid med selskapet Sunday Power. Som Soleie, tilbyr også Sunday Power en komplett løsning for solanlegg hvor de tar hånd om planlegging, investering og drift av anleggene. Sunday Power leverte mot slutten av 2022 et komplett solanlegg på ett av Bulks bygg (Kjellman-bygget som vises i denne artikkelen).

- Sunday Power har en spennende teknologisk tilnærming til solproduksjon. De har forretningsmodeller som muliggjør en maksimal utnyttelse av våre takflater til solenergiproduksjon noe som gir betydelige merverdier for Bulk som gårdeier, våre leietaker og miljøet, sier Bang.

Energimarkedet og kommersielle løsninger for solenergiproduksjon er i stadig utvikling. Bulk og våre samarbeidspartnere er hele tiden på jakt etter de beste løsningene med målsetting om å produsere så mye solstrøm som mulig i våre prosjekter. Bulk ser fortløpende på utvikling og løsninger sammen med eksisterende og nye samarbeidspartnere når det gjelder utvikling av ny teknologi og nye løsninger med bl.a. batteripakker og mer intelligent styring av strømproduksjonen.


Kjellman lager
Solceller på Kjellman lageret