Hero background image

Bulk Infrastructure og bærekraft

Etikk og etterlevelse

Vår visjon og verdier

Respect

Be caring

Act with honesty, integrity and transparency

Act responsible

Be ethical

Act sustainable

Creative power

Be action-oriented

Be opportunity-driven

Make changes for the better

Be innovative and think outside the box

Be competent

Passion

Have the strength to fight a storm

Be able to show emotions

Be dedicated to carry things through

Be driven by motivation

Be passionate in everything we do

Våre verdier i vårt arbeid:

Vi tror på verdiskapning gjennom å gjøre vårt digitale samfunn bærekraftig. Vår visjon er å fremme bærekraftig infrastruktur gjennom alle ledd og med et globalt perspektiv.

Vår visjon og verdier setter ord på kulturen som kjennetegner Bulk og det vi står for. De er kjernen og essensen i alt vi gjør. De styrer våre beslutninger, handlinger og atferd både internt og eksternt og driver vår ytelse og vekst. Vi er forpliktet til å leve ut våre verdier gjennom ord og handling.

Hvis du har opplevd uetisk oppførsel hos Bulk, vennligst gi beskjed ved å bruke varslingskanalen:

Varslingskanal


Three people discussing at a meeting table

Bulk Infrastructure Group: Code of Conduct:

Å handle i samsvar med nasjonale, regionale og internasjonale lover og forskrifter er en forutsetning for all Bulk-virksomhet. Bulks Code of Conduct og ESG-forpliktelse strekker seg lengre; vi ønsker å være en pådriver for positiv bedriftskultur og forretningsatferd.

I våre etiske retningslinjer identifiserer og forklarer vi retningslinjer og internasjonalt anerkjente ESG-rammer, QHSE-standarder, rettferdig konkurranse, retningslinjer for varsling og mer.

Forretninger hos Bulk Infrastructure vil bli utført på en måte som gjør en stolt over å være ansatt, partner, leverandør og/eller kunde hos Bulk - på en måte som beskytter både mennesker og planeten.PDF: Bulk Infrastructure Code of Conduct

Åpenhetsloven:

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven gjelder for større virksomheter som er etablert i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenesteyting. Den skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Bulks due diligence-vurderinger vil bli utført i samsvar med OECDs veiledning. For mer informasjon, se våre dokument og uttalelser i vedrørende Åpenhetsloven:


PDF: The Norwegian
Transparency Act 2022


PDF: Official statement from Bulk Infrastructure Group - The Norwegian Transparency Act 2023Three people discussing in lounge setting

Bulks Personvernerklæring

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som individ. Det kan være ditt navn og kontaktinformasjon, men også annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Bulk er behandlingsansvarlig for. I det følgende vil vi informere deg om hvilke data det dreier seg om, hvordan dataene behandles og hvilke rettigheter du har i denne forbindelse.


Bulk verdsetter personvernet ditt. Vi følger den norske personopplysningsloven inkludert EUs personvernforordning (GDPR).


Bulk's Privacy Policy