Hero background image

Fra industripark til Bulk Park

Utbygging av industrieiendom forutsetter en helhetlig tankegang.

Hva er definisjonen av en industripark?

Begrepet industripark er veletablert, og definerer gjerne et avgrenset område med industrielle bygg for lagring, logistikk eller produksjon. Bulk ønsker å utfordre dette begrepet. En park er et grøntområde tilrettelagt for rekreasjon og opphold utendørs, så hva er egentlig en industripark?

- Det vi ønsker å gjøre er å sørge for at park-begrepet tas på alvor. Derfor er en Bulk Park et avgrenset område med industribygg i grønne arealer, forteller Nina Hage, leder for Bulk Industrial Real Estate.


Industri i grønne arealer

For Bulk handler det om at en industripark skal ta hensyn til den naturlige vegetasjonen og topografien i området. Når vi utvikler eiendom går vi inn med to målsetninger: Hva kan vi ta vare på og hva kan vi tilføre?

- Når vi setter i gang med utvikling ser vi alltid først på hva er det vi kan ta vare på av den eksisterende vegetasjonen og topografien. Det er jo ikke slik at en industrieiendom må være slett som en potetåker. Dette faller inn i vår marksikringsplan som er del av BREEAM-avtalen og BREEAM-sertifiseringen, forteller Hage.

- Videre ser vi på hva vi kan tilføre, og hva vi kan gjøre bedre. På byggeplasser oppstår det overskuddsmasse av jord – hvordan kan vi tilbakeføre dette eller bruke denne massen på en god måte? I tillegg sørger vi alltid for beplantning i våre parker, utdyper hun.

Med beplantning har vi flere tiltak: åpne overvannsløsninger, grønne tak, beplantning av lokale arter rundt og på tomten ved ferdig oppført bygg, og insektshotell.

- En park er et grøntareal som er bearbeidet, det er gjort etter en plan. Slik er det med Bulk Parken også. Det skal være ryddig, oversiktlig og fremkommelig med en arkitektonisk plan. Men det skal også være et sted hvor de som ikke har leiekontrakt trives, både dyr, insekter så vel som vegetasjon, sier Hage.Helhetlig logistikk

En del av det strategiske bærekraftsarbeidet med Bulk Parken er også å tenke helhetlig når det kommer til logistikk. Det betyr blant annet å kartlegge synergier ved samarbeid mellom ulike aktører. Det fordrer også en nær relasjon mellom gårdeier og leietaker, noe vi i Bulk verdsetter høyt.

- Et eksempel er jo det fine samarbeidet mellom leietakerne våre i Bulk Park Lindeberg. Her går en leietaker 500 meter ned til naboen for å lakkere sitt produksjonsutstyr fremfor å sende det til Tyskland. Effektivt, enkelt og bærekraftig. Det er viktig for oss, sier Hage.

Lindeberg kan by på flere eksempler på helhetlig tankegang. Leietakerne deler på et felles fjernvarmeanlegg og sprinkleranlegg. Istedenfor at man har 5 ulike sprinkleranlegg som koster flere millioner å drifte, vil fellesanlegg binde eiendommene sammen til en større enhet og det sparer kostnader for alle.


Bulk Park Lindeberg
Bulk Park Lindeberg


Sosiale økosystem

En siste del av Bulk Park-tankegangen er å se våre industriparker i større sosiale økosystem.

- Som storutbygger av logistikk- og industrieiendom, må vi anerkjenne vår rolle i sosiale økosystem. Både som næringsskapende aktør i selve byggefasen for ulike entreprenører og leverandører, men også som tilrettelegger for langvarig næringsvirksomhet i kommuner. Det innebærer også et ansvar. Et ansvar for å skape sikre og trygge arbeidsforhold for arbeidstakere i byggefase, og tilrettelegge for helsebevarende og helsefremmende arbeidsforhold for arbeidstakere som tilbringer sin arbeidshverdag der, forklarer Hage.

Logistikk og industri ansetter mennesker i alle livsfaser – fra lærlinger til administrasjonsledelse. På Bulk Park Lindeberg alene arbeider det 450 mennesker i alle ulike typer roller og aldre. Våre parker blir da viktige for mennesker gjennom store deler av arbeidskarrieren deres. Å skape trivelige, sunne, grønne omgivelser er derfor svært viktig for oss.