Hero background image

Investor

Rapporter, børsmeldinger, og dokumenter er kun tilgjengelige på engelsk.

Investeringskriterier

Bærekraft

Med mål om å investere i infrastruktur som kan lede til et mer grunnleggende bærekraftig samfunn.

Norden

Investeringsmuligheter hvor Bulk kan utnytte sin systemverdi, f.eks. kompetanse, merittliste, eiendeler, eiendommer og markedsposisjon.

Skalerbar

Invester med et industri- og næringsfokus hvor tålmodighet og skalerbarhet fra start er nøkkelpunkter.

Infrastruktur

Invester i samfunnskritisk infrastruktur i global skala.

Eierskap


  • Majoritetsaksjonær i Bulk Infrastructure Holding AS er Bulk Industrier AS med 51,7 %.
  • BentallGreenOak LP (BGO) eier 21,9 % av aksjene.
  • Geveran Trading Co. Ltd., et privat selskap kontrollert av John Fredriksen, eier 11,3 % av aksjene.
  • Andre, inkludert flertallet av ansatte i Bulk Infrastructure, eier 15,1 % av aksjene.    Eiertallene er oppdatert fra september 2023.
Sirkeldiagram som viser akskjonærene i Bulk Infrastructure

Rapporter

Bulk Infrastructure Holding AS


Bulk Infrastructure Holding AS er et privat aksjeselskap. Selskapets aksjer er registrert hos Euronext VPS i Oslo, Norge. I forbindelse med restrukturering av konsernet i 2020 ble Bulk Infrastructure Holding AS, tidligere Bulk Infrastructure AS, etablert som et holdingselskap i Bulk Infrastructure Group AS.

Sammenslåingen ble gjennomført fra 1. januar 2020 med full skattemessig kontinuitet og regnskapsmessig fra 1. januar 2020.

Bulk Infrastructure Group AS

 

Bulk Infrastructure Group AS er et datterselskap av Bulk Infrastructure Holding AS, og er morselskapet til Bulk Industrial Real Estate AS, Bulk Data Centers AS og Bulk Fiber Networks AS.

I forbindelse med restrukturering av konsernet i 2020 benyttes historiske økonomiske rapporter for Bulk Infrastructure AS fra 2016 til 2019 for Bulk Infrastructure Group.

Bulk Infrastructure Group AS har tre obligasjonslån notert på Oslo Børs med BISG01 ISIN NO0010865876, BISG02 ESG ISIN NO001270120291, og BISG03 ESG ISIN NO302093.

Grønne obligasjoner


Bulk Infrastructure Group AS har utstedt to grønne obligasjoner, hvor bruken av provenyet er i samsvar med selskapets grønne obligasjonsrammeverk.

Bulk har som mål å støtte overgangen mot en lavkarbonøkonomi. Formålet med vårt Green Finance Framework er å tilpasse våre bærekraftsambisjoner med selskapets finansieringsløsning. Rammeverket er basert på 2021-versjonen av Green Bond Principles utgitt av International Capital Markets Association.

Nettoprovenyet fra Green Finance-instrumentene, utstedt og innhentet av Bulk, vil bli brukt til å finansiere eller refinansiere, helt eller delvis, kvalifiserte prosjekter som har blitt evaluert og valgt av Bulk i samsvar med Green Finance Framework. Refinansiering av støtteberettigede prosjekter vil ha en tilbakeblikkstid på maksimum 3 år fra tidspunktet av utstedelse.