Hero background image

Velkommen til vår nye park: Bulk Park Nannestad!

På Herstua i Nannestad kommune, like vest for Dal-krysset, er Bulk Park Nannestad under utvikling.

I 2021 kjøpte Bulk Industrial Real Estate 50 mål tomt på Herstua i Nannestad kommune. Den 3. november 2023 vedtok Nannestad kommune en endring av gjeldende reguleringsplan på eiendommen. Reguleringsendringen gjaldt økning av den maksimale utnyttelsesgraden og byggehøyden, hvilket gjør at Bulk kan oppføre bygg på ca. 21,500 kvadratmeter.


Et nytt park-konsept

Etter reguleringsendringen er vår eiendom på Herstua nå ferdig optimalisert for Bulk Park-konseptet. Her ønsker vi å etablere det som skal bli Bulk Park Nannestad, en Bulk industripark for spennende aktører som kan dra nytte av synergier mellom naboer, miljøvennlige løsninger som fellesvarme- og sprinkleranlegg, samt mulighet for solceller på tak/vegger, sedumtak, åpen overvannshåndtering, insekthotell m.m.

Våre standardmodul-løsninger er designet for å imøtekomme behov til store logistikkoperatører og mindre industriaktører. Standardmodulen har mulighet for spesialtilpasninger for ulike typer bedrifter. Bulks moduldesign inkluderer storskala varelagre, distribusjonssentre, industribygg og omlastings- og logistikkparker.


Hvorfor Nannestad?

Herstua ligger i Nannestad kommune, og vår nyetablerte park vil derfor hete Bulk Park Nannestad. Nannestad kommune sammen med Ullensaker kommune er vertskommune for Oslo Lufthavn Gardermoen, og grenser til bl.a. Eidsvoll, Hurdal og Ullensaker. Fra det som blir vår Bulk Park er det kun 16 minutter kjøretid til Oslo Lufthavn og 45 minutter kjøretid til Oslo sentrum.

Nannestad kommune har etablert seg som en næringsvennlig kommune, og gir de beste forutsetninger for utviklingen av en spennende ny nærings- og industripark. I nærheten av Bulk Park Nannestad ligger allerede andre spennende industriaktører som infrastrukturselskapet Laje AS.

Plansjef i Bulk Industrial Real Estate, Jørgen Langgård har jobbet tett opp mot Nannestad kommune det siste året:

- Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med kommunen om utvikling av Bulk Park Nannestad. Både administrasjonen og politikerne er framoverlente og jobber for å legge til rette for næringsutvikling. Prosjektet passer veldig godt inn i kommunens mål om å utvikle bredden i næringslivet i en kommune hvor en stor del av utviklingen de siste tre tiårene har vært knyttet til Oslo lufthavn Gardermoen.