Hero background image

Solenergi, AI og Bulk-bygget

Hvordan kunstig intelligens kan bidra til mer effektiv produksjon av solenergi.


2023 var året der generativ AI for alvor kom på dagsordenen, da mest gjennom tjenestene Chat-GPT og MidJourney. Men det var også året AI-ESKIL ble til.

Eskil er en AI-modell utviklet av vår innovative samarbeidspartner og solenergi-leverandør, Sunday Power. I 2023 har Sunday Power gjennomført et pilotprosjekt på Kjellmann-bygget i Bulk Park Lindeberg, som nå er aktivt og vil fortsette gjennom 2024.


Pilotprosjekt i Bulk Park Lindeberg

ESKIL er et akronym som står for “Energi Styring Kunstig Intelligens Lagring” og er en kunstig intelligens som styrer bruken av batterier for lagring av strøm produsert gjennom solcellene på taket. For en nøye og detaljert gjennomgang av innholdet i prosjektet, ta en titt på Sunday Powers nettsider.

Slik solcelleanleggene fungerer på våre næringsbygg i dag, produserer de først og fremst solenergi for drift i byggene. Ved bruk av solcelleanlegg dekkes 20-30 % av et standard varelagers årlige energiforbruk med egenprodusert strøm.

Men fordi solcelleanleggene ikke har lagringskapasitet, har en ikke mulighet til å bestemme når bygget skal bruke solenergi og når det skal bruke strøm fra energinettet. Pilotprosjektet i Bulk Park Lindeberg er en innovativ løsning fra Sunday Power som ser på bruk av, såkalte “pensjonerte”, elbil-batterier sammen med kunstig intelligens styring fra ESKIL.

Hva er det egentlig som skjer?

ESKIL tyder når det er lavere effekt og derfor lavere kostnad på det generelle energinettet. I disse periodene lagres det som kan av solstrøm i batteriene. Deretter vil ESKIL monitorere når det kommer effekt-topper på energinettet og høyere strømpris. Da vil den lagrede solstrømmen tilføres byggets forbruk for å minske andel strøm fra energinettet.

Så egentlig er det en måte å spare inn på strømkostnader?

Ja, samtidig som det vil kunne ha en positiv ringvirkning på energinettet. Perioder med effekt-topper er perioder hvor strømforbruket og derfor strømbehovet er størst. Dersom vi klarer å minske på næringsbyggets strømbruk i disse periodene, vil det komme resten av energinettet til gode.


Kjellmann lager
Kjellmann-bygget i Bulk Park Lindeberg


Innovasjon er nøkkelen til bærekraftig næringsutvikling

Bulk Infrastructure og Bulk Industrial Real Estate er tuftet på innovasjon for å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Å få til en bærekraftig næringsutvikling som også er lønnsom krever innovative løsninger, kreativ kraft og engasjement.

-Vi er opptatt av å alltid søke nye løsninger i våre prosjekter, være innovative i måten vi utvikler eiendommer på som kommer både leietaker, nærmiljø, eiendomsutvikler, og miljø til gode. Å kunne bidra inn i pilotprosjektet til Sunday Power med et av være næringsbygg er god i tråd med våre bærekraftsmålsettinger, forteller Rune Bang, leder for prosjekter i Bulk Industrial Real Estate.

I Bulk ønsker vi å initiere til innovasjonsprosjekter, både internt og gjennom eksternt samarbeid, for å inspirere og ta større grep i arbeidet mot en mer bærekraftig fremtidig.