Hero background image

Med solceller på tak produserer vi strøm tilsvarende nesten 70 husholdningers årsforbruk!

Bare halvveis i 2023 har våre industribygg produsert 1,7 GWh strøm!

Solenergi er en utslippsfri, kortreist og effektiv energikilde. Å installere solceller på tak av næringsbygg som har store takflater er en positiv måte å kutte i egne klimagassutslipp.

Likevel, er det ikke alltid lett å forutsi den totale effekten og produksjonsverdien av solcelleanleggene. Derfor har vi tilgjengeliggjort en live-oversikt over vår totale solenergiproduksjon som oppdateres daglig og kan åpnes ved å trykke på bilde under:

Graf over solproduksjon til Bulk Industrial Real Estate i 2023


Hvor mye strøm produserer solceller på næringsbygg?

Bulk Industrial Real Estate installerte solceller på tak av næringsbygg for første gang i slutten av 2021. Innen utgangen av 2022 var det produsert 1,5 GWh strøm. På litt over 6 måneder har anleggene produsert 1,7 GWh strøm gjennom grønn, lokal solenergi.

Så hvor mye strøm produserer egentlig solceller på næringsbygg? La oss basere utregningen på årsgjennomsnittet av strømforbruk i norske eneboliger. Dette regnes til å ligge rundt 25,000 kWh per år.

1,7 GWh strøm / 25,000 kWh = 68.

Halvveis gjennom 2023 har solcellene på våre næringsbygg produsert årsforbruket i strøm til 68 boliger! Dette tallet vil fortsette å øke med flere solcelleanlegg og utvidet samarbeid med blant annet solcelleaktøren Sunday Power.


Hva skjer med strømmen produsert av solceller?

Solcelleanleggene på våre næringsbygg produserer først og fremst solenergi for drift og virksomhet i byggene. Slik vil produksjonen komme våre leietakere til gode ved at de dekker 20-50 % av sitt energiforbruk med klimavennlig strøm.

I de månedene hvor driften er lav, men energiproduksjonen høy - eksempelvis sommermånedene, vil mye av strømmen tilføres det øvrige energinettet og supplere den daglige strømmiksen i omliggende kommuner.


Bulk og Netto-Null

“Netto-null” er et begrep som brukes for å beskrive en tilstand hvor mengden klimagasser gjennom menneskeskapte utslipp balanseres ved menneskeskapt opptak. Eller med enklere ord: en tilstand hvor vi rydder opp etter oss. Enten ved klimagasslagring eller ved å kutte i egne utslipp.

Klimagassutslipp fra bedrifter og industriell virksomhet deles inn i tre ulike kategorier eller “Scope”. Scope 1 er direkte utslipp fra bedriftens virksomhet, Scope 2 er indirekte utslipp som kommer gjennom bedriftens vanlige drift, og Scope 3 er indirekte utslipp som kommer gjennom bedriftens leverandør- og verdikjede.

Bulk Infrastructure Group skal kutte 100 % av sine klimagassutslipp i Scope 1, 2 og 3 innen 2050, med delmålene 50 % utslippskutt i Scope 1 og 2 innen 2030 og 30 % intensitetsreduskjon av klimagassutslipp i Scope 3 innen 2030.

I dette arbeidet skal Bulk Industrial Real Estate bidra med årlige kutt av sitt karbonfotavtrykk. Et av de viktigste tiltakene for å redusere vårt karbonavtrykk er egenproduksjon og selvforsyning av strøm til våre industrieiendommer gjennom solenergi. Vi tilbyr installasjon av solcellepanel på tak og fasader av våre industribygg.