Hero background image

Bærekraftig industrieiendom

Vi har generert
av solenergi i år

Beliggenhet

Det er mye verdt å være på riktige sted. Strategisk nyttige beliggenheter for industrieiendom gir fordeler og konkurransekraft, samtidig som det er bærekraftig.

Ved å plassere bygg i nærhet av hovedtransportårer og knutepunkt, vil transporttid kortes ned.

Se våre eiendommer

Løsninger

Bulk Industrial Real Estate spesialiserer seg på standardiserte byggeprosesser og bygningsmoduler for å sikre forutsigbarhet og garantere bærekraftige løsninger.

Vi har som mål at alle våre eiendommer skal redusere sine karbonavtrykk med bl.a. BREEAM-NOR sertifisering, grønn-energikarakter, resirkuleringsgrad på 90 % og mer.

Les mer om våre løsninger

Økosystem

“Bulk Industrial Real Estate skal være en langvarig og forutsigbar eiendomsaktør også i et ESG-perspektiv. Derfor kaller vi våre eiendomsområder Bulk Park,” Nina Hage, EVP Bulk Industrial Real Estate.

Når vi definerer våre eiendommer som “parker”, innebærer det at vi tar hensyn til det omkringliggende økosystemet - landskapet, det biologiske mangfoldet og vannkvalitet.

Samfunn

Vi ser våre eiendommer i sosiale økosystem som kilder for næringsutvikling, og skaper blant annet nye arbeidsplasser. Bulk Industrial Real Estate ønsker å bidra til positiv samfunnsutvikling i nærområdene.

Våre byggeplasser skal også møte alle helse-, miljø- og sikkerhetsmessige krav for arbeidstakere gjennom hele byggeprosessen.

Den bærekraftige Bulk Modulen

Strakstiltak 1.0 og 2.0 for små og store byggeiere

Bulk Industrial Real Estate har forpliktet seg til strakstiltakene for små og store byggeiere. Med det øker selskapet bærekraftsambisjonen og setter fart i arbeidet gjennom miljøsertifisering, kutt i energiforbruk, og kutt i ressursbruk.

Strakstiltakene ble utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse i 2016 for å bidra til grønn omstilling i næringen, og er en del av “Eiendomssektorens veikart mot 2050”.

“I Bulk er bærekraft i kjernen av alt vi gjør. Vi var først i Norge med å sertifisere industribygg med BREEAM-NOR standarden, og alle våre prosjektledere har nå kompetanse som kvalifiserer til BREEAM-NOR AP . Bulk setter klare og tydelige miljø- og klimakrav, og vi skal bidra til eiendom- og byggebransjen blir mer miljøvennlig,”
sier Rune Bang, leder for Prosjekt i Bulk Industrial Real Estate

Samarbeid for en bærekraftig eiendomsbransjeBulk Industrial Real Estate er medlem av Grønn Byggallianse og Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Som del av disse medlemsorganisasjonene, ønsker vi å bidra til at bærekraftige valg blir standardiserte og overkommelige for bygg- og anleggs-, og eiendomsbransjen.

Disse organisasjonene er også offisielle forvaltere av miljøsertifiseringene BREEAM-NOR og DGNB som våre nybygg over 5000 kvm sertifiseres med. Se våre miljøsertifiserte bygg i Norge og i Danmark:

BREEAM Prosjekter i Norge