Hero background image

Fossilfrie- og utslippsfrie byggeplasser

Ved å signere Strakstiltak 1.0 og 2.0 for små og store byggeiere, har Bulk Industrial Real Estate forpliktet seg til å etterspørre fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser i våre prosjekter.


Fossilfrie byggeplasser

I Grønn Byggallianses Strakstiltak 1.0 for bygg- og eiendomsbransjen, er et av tiltakene å etterspørre fossilfri byggeplass. En fossilfri byggeplass gir null utslipp av fossil CO2 på byggeplassen. Anleggsmaskiner må da benytte biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel. Byggvarme og byggtørk må bruke fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi i stedet for diesel eller propan.

- Som byggherre har vi en stor påvirkningskraft gjennom våre bestillinger, forklarer Rune Bang, leder for prosjektgjennomføring i Bulk.

Det innebærer at i alle våre entrepriseforespørsler etterspør vi opsjonspris fra entreprenør på gjennomføring av en fossilfri byggeplass.

- Vi vurderer fra prosjekt til prosjekt, men å få til fossilfri byggeplass er fullt mulig med god planlegging og styring. Flere og flere nye maskiner er enkle å overføre til å driftes på biodiesel eksempelvis, sier Bang.

Elektroimportøren og Namrons sentrallager del 3 på 6,300 kvm i Bulk Park Vestby var vår første fossilfrie byggeplass, ferdigstilt i 2023. Denne ble tett etterfulgt av Bulk Wood i Bulk Park Lindeberg.


Utslippsfrie byggeplasser

I Strakstiltakene 2.0 som Bulk forpliktet seg til høsten 2023, er et av tiltakene å etterspørre utslippsfri byggeplass. En utslippsfri byggeplass innebærer at alt arbeid, verktøy og maskiner skal driftes av fornybare energikilder uten klimagassutslipp. Også her vil det si at man ber om løsninger og opsjonspris i en tilbudsforespørsel til entreprenør.

Utfordringen med en utslippsfri byggeplass, er tilgangen på elektriske maskiner og tilstrekkelig strømforsyning til byggeplassen.

- En utslippsfri byggeplass er langt mer utfordrende å få til enn en fossilfri byggeplass. Selv om vi etterspør, betyr det ikke at vi får det til fullt ut. Noen ganger har entreprenører i området rett og slett ikke tilgang til tilstrekkelig med elektriske maskiner, og noen ganger er ikke opsjonsprisen økonomisk bærekraftig. Men det handler om bevisstgjøring og øke etterspørselen. Når flere byggeiere gjør dette, vil dette over tid medføre at tilgjengeligheten øker og at merkostnadene går ned. Det er slik vi som bransje kan hjelpe hverandre med å redusere klimagassutslippene, forteller Bang.Bulk Industrial Real Estate har som mål å gjennomføre fossilfri byggeplass på alle våre fremtidige byggeprosjekt. Vi etterspør også utslippsfri byggeplass og håper at dette i fremtiden også blir normen for våre byggeplasser.

Bulk Industrial Real Estate har en omfattende bærekraftsstrategi, som du kan lese mer om her. Vi introduserer også en helt ny bygg-modul kalt Bulk Wood, som vil ha 50 % lavere karbonavtrykk enn et tilsvarende referansebygg.

- Signeringen og etterlevelsen av Strakstiltakene er integrert som en helt naturlig del av vårt arbeid med bærekraft. Som bransje er det fortsatt en vei å gå, men sammen kan vi oppnå målene, sier Rune Bang.