Sigurd Stave Maskin flytter til Bulk Park Lindeberg.

Flytter fra sentrum

Etter lang driftstid på Bryn i Oslo har Sigurd Stave Maskin AS vokst ut av lokalene sine, og investerer nå i et nytt bygg på Bulk Park Lindeberg.

Bulk Industrial Real Estate AS utvikler området, og står for oppføring av prosjektet. Det nye bygget er på ca. 3.500 m2 og skal stå klart i november 2021. Bygget inneholder blant annet verksted, delelager, showroom, administrasjon/kontor. Tomten er på ca. 12 mål.

Sigurd Stave og Adm dir Geir Mellum


- Dette gleder vi oss voldsomt til, sier administrerende direktør Geir Mellum, i Sigurd Stave Maskin AS. Vi har gjort grundige vurderinger i markedet, men fant tidlig ut at Bulk Industrial Real Estate AS, som satt på eiendommen, hadde lokaliseringen, erfaringen og kompetansen vi ønsket for et videre samarbeid om nytt bygg.


Flytter fra sentrum

Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate mener Sigurd Stave Maskin har gjort et klokt valg.

- Oslo må frigjøre plass til andre formål som boliger og kontorer og er avhengige av at flere bedrifter flytter ut fra sentrum. Vi er sikre på at Sigurd Stave Maskin vil oppnå bedre logistikk internt og til kundene gjennom denne beslutningen, sier Klem.

Dag Klem, Bulk Industrial Real Estate


-Å flytte logistikk ut av indre bykjerner vil bidra til økt lønnsomhet for bedriftene samt mindre trafikk i sentrum. Det er viktig for miljøet at denne type virksomheter er optimalt lokalisert for at transporten skal bli kortest mulig og dermed begrense CO2-utslippene.

Lokasjon på Lindeberg gir derfor besparelser på transportkostnader og miljø for bedriftene som etableres der. Fra et miljø- og bedriftsperspektiv er dette en vinn-vinn situasjon, avslutter Klem.


Firmaet Sigurd Stave ble etablert i 1905 og fremstår i dag som et moderne engrosfirma innen maskinbransjen. Sigurd Stave Maskin AS selger maskiner og deler direkte til sluttbruker. Foruten kjøp og salg av maskiner har selskapet en ettermarkedsavdeling samt verksted som leverer deler og service til alle maskiner solgt fra virksomheten.

For mer informasjon;

Dag Klem, Bulk Industrial Real Estate, 96902957

Geir Mellum, Sigurd Stave Maskin, 91343500