Hero background image

Miljøsertifiserte industribygg

Alle Bulks nybygg over 5000 kvm skal være miljøsertifisert med BREEAM “Very Good” eller DGNB “Silver”.

Hvorfor miljøsertifisere industrieiendom?

Bulk fikk Norges første miljøsertifiserte industribygg med LEMAN sitt varelager i 2019. Karakteren ble BREEAM-NOR “Very Good”. Men hvorfor søkte vi om miljøsertifisering?

- En miljøsertifisering gir ikke automatisk et bedre bygg, men det gir et bedre dokumentert bygg. For oss ble LEMAN og BREEAM sertifiseringen i 2019 en bekreftelse og dokumentasjon på at vår standard "Bulk Modul" har gode miljøkvaliteter, forklarer Rune Bang, leder for prosjekter i Bulk Industrial Real Estate.


Rune Bang
Rune Bang, leder for prosjekt i Bulk Industrial Real Estate

Bærekraft er grunnlaget for vår historie, og som eiendomsutvikler har vi alltid ettersøkt bærekraftige byggeprosesser og løsninger.

- BREEAM sertifiseringen av LEMAN var en bekreftelse på at den standardiserte gjennomføringsmodellen og det ferdige Bulk Modul lagerbygget som vi har utviklet, møter internasjonalt anerkjente krav for bærekraftighet. Det var en god måte å få dokumentert at vi var på riktig vei med vårt fokus på miljø og bærekraft, sier Bang.


Leman sitt lagerbygg i Bulk Park Vestby
Leman sitt lagerbygg i Bulk Park Vestby


EUs taksonomiordning med krav om bedre dokumentert bærekraft i bedriftens virke gjør også at miljøsertifiseringer som BREEAM og DGNB blir viktige, samtidig som både Bulk og våre leietakere får merverdier på andre områder.

- Med taksonomien ser vi krav om dokumentasjon av såkalte “grønne bygg”. Og vi ser også at “grønne bygg” vil bli foretrukket av investorer og banker, noe som på sikt vil være med på å øke verdien av bygget. Med miljøsertifiseringer sikrer vi verdier inn i fremtiden, forteller Bang.

- Å ha “grønne bygg” som “hjem” for ens virke, vil også gagne våre leietakere i deres klimaregnskap og overfor deres investormiljøer, legger han til.


Hvilke miljøsertifiseringer bruker man til industrieiendom?

I Bulk bruker vi i dag to internasjonalt anerkjente miljøsertifiseringer for våre industrieiendommer: BREEAM i Norge og Sverige, og DGNB i Danmark. BREEAM manualen og sertifiseringen med opphav fra Storbritannia er tilpasset nasjonale forhold bl.a. gjennom BREEAM-NOR versjonen for Norge og BREEAM-SE versjonen for Sverige. DGNB sertifiseringen har sin opprinnelse fra Tyskland og er den mest utbredte miljøsertifiseringen i Danmark.

Alle våre prosjektledere i Norge er BREEAM-NOR AP sertifisert, og vi undersøker tilsvarende kompetanse-sertifiseringer for vårt prosjektteam i Danmark.

- BREEAM og DGNB er de mest utbredte, komplette og velprøvde sertifiseringsordningene som er i markedet. Bulk begynte med BREEAM-NOR i Norge, men når vi etablerte oss i Danmark måtte vi også sette oss inn i DGNB som er den mest brukte standarden der. Vi er medlem av Grønn Byggallianse i Norge og Rådet for Bærekraftig Byggeri i Danmark, som er de offisielle forvalterne av sertifiseringene i begge land, forklarer Bang.

- Det at våre prosjektledere er BREEAM-NOR AP sertifiserte betyr ikke at vi skal fungere som rådgivende enheter, men for at vi skal besitte den beste “bestillerkompetansen". Når en leietaker forteller at de ønsker et bygg som er BREEAM sertifisert, men har ikke nødvendigvis klart hva som er størst vektlagt for dem, kan vi bistå med faglig veiledning. Med økt bestillerkompetanse kan vi utarbeide en prioritert poengstrategi, og veilede leietaker på hvilke elementer vi sammen bør ha fokus på for deres bygg, som møter driftsbehov og sikrer krav for sertifisering, utdyper Bang.


Bulks miljøsertifiserte eiendommer

Bulk har satt som standard at alle nybygg over 5000 kvm skal miljøsertifiseres. Grunnlaget for størrelsesbegrensningen er i all hovedsak det svært omfattende dokumentasjonsarbeidet som ligger bak en miljøsertifisering. Men som med byggeprosessen, jobber vi med å standardisere dokumentasjon- og søknadsprosessen også. Vårt mål er at vi perfeksjonerer sertifiseringsprosessen på lik linje som vi har perfeksjonert våre standardmodul-løsninger, og slik kan tilby miljøsertifiseringer også til mindre nybygg.

- Vi tilbyr standardiserte, kostnadseffektive og bærekraftige løsninger til våre kunder. Håpet er at med tiden vil miljøsertifiseringen inngå som en fast post i absolutt alle våre nybygg, både store og små prosjekter. I tillegg til at vi arbeider med å standardisere sertifiseringsprosessen, utvikles det parallelt nye bærekraftige løsninger som solenergiproduksjon og bruk av limtre i bærekonstruksjon. Dette vil også påvirke poengstrategien i sertifiseringen, forteller Bang.

I tillegg til Leman-prosjektet i Vestby som ble sertifisert i 2019, har Bulk 4 pågående BREEAM-NOR miljøsertifiseringer av nybygg i Norge. To av disse prosjektene hadde byggestart i løpet av 2022, og vil derfor bli sertifisert i henhold til den oppdaterte 2022 BREEAM-NOR manualen. Ved oppstart av nybygg i Danmark har vi også som mål å oppnå DGNB sertifiseringer.