Hero background image

"IKEA-tomta" i Sandefjord er byggeklar!

Oppstart av Bulk Park Danebuåsen


I slutten av 2021 kjøpte Bulk Industrial Real Estate tomter på tilsammen 366 mål i deler av Danebuåsen mellom Sandefjord og Larvik kommuner. Med en nøkkelplassering langs E18, vil tomten gi store muligheter for utbygging i et allerede populært område for logistikk- og distribusjonsaktører. Danebuåsen ligger med kort vei til flere store knutepunkter som Torp Lufthavn og Larvik Havn, landets nest største containerhavn. Beliggenheten har også nærtilgang til flere større østlands- og sørlandsbyer, samt videre transportårer som flyplass og havner.

Med størrelsen og beliggenheten vil tomten i Danebuåsen danne grunnlaget for en ny Bulk Park, et nytt knutepunkt for nyskapende næringsvirksomhet.


Første steg: omregulering av "IKEA-tomta"


Det som på sikt vil bli Bulk Park Danebuåsen, består av flere utskilte tomter. En av disse er den såkalte "IKEA-tomta", som kommer av IKEAs tidligere planer om å bygge et nytt varehus i Sandefjord. Disse planene ble aldri realisert, men kallenavnet har bestått.

Danebuåsen IKEA-tomta plankart
Plankart over "IKEA-tomta"


"IKEA-tomta" er en tomt på ca. 63 mål som er ferdig opparbeidet. I september 2022 hadde Bulk Industrial Real Estate og vår rådgiver Multiconsult Norge et oppstartsmøte med kommunene for å gjennomgå BIREs ønske om justeringer i gjeldende område- og detaljreguleringer for området. 15. februar 2023 vedtok hovedutvalget for miljø- og plansaker i Sandefjord kommune en mindre endring av deler av våre eiendommer, hvor «IKEA-tomta» ble omregulert fra forretning til industri/lager. Hvilket betyr at vi har nå byggeklare tomter for kunder i Vestfold og Telemark!

– Vi gleder oss til å sette i gang med utviklingen av Bulk Park Danebuåsen og dermed bidra til positive ringvirkninger for kommunene rundt. Området er allerede svært ettertraktet for flere ulike type aktører og kunder, kanskje spesielt innen netthandel, så vi regner med høy etterspørsel, sier Nina Hage, leder for Bulk Industrial Real Estate.


Parallelt jobber vi også videre med omregulering av øvrige deler av våre eiendommer på Danebuåsen. På sikt vil vi kunne tilby enda flere byggeklare tomter.