Hero background image

Den rette muligheten på rett sted

Fleksibilitet og spesialistkompetanse gjennom eiendommens livssyklus – slik går Bulk Industrial Real Estate frem ved tomteutvikling.

Som eiendomsutvikler hender det at man inngår partnerskap for å utnytte sin utviklerkompetanse, men som oftest vil en utvikler ikke nødvendigvis inneha kompetanse på alle steg i en eiendoms livssyklus.


Utviklerpartner med spesialistkompetanse

- I utviklingsløpet av en eiendom har man ulike steg: tidligfase prosjektutvikling og reguleringsarbeid, kontraktsinngåelse for salg og utleie, prosjektledelse for gjennomføring av byggeprosjektet, og drift av bygget etter ferdigstillelse. Som oftest har ikke eiendomsutviklere i vårt segment interne ressurser på alle områder. Det som er så spennende med Bulk er at vi er en av de få som faktisk har det, forteller Matz Ruud, Business Developer i Bulk Industrial Real Estate.

Med 50 fullførte prosjekter over 15 år, kan man trygt si at Bulk-teamet er erfarne spesialister innen utvikling av industri- og næringsbygg.

- Når vi utvikler tomter utover vår egen tomtebank, kan det være i partnerskap med grunneier og/eller et investormiljø. Slik får grunneier realisert og sikret verdiutvikling av eiendommen, samt at vi kan både utnytte vår utviklerkompetanse og tilby strategiske beliggenheter for fremtidige leietakere, forteller Ruud.

- Ved utviklingen av en tomt kan det også være synergieffekter i et mulig partnersamarbeid med en tomtebesitter som for eksempel også har entreprenørvirksomhet innen relevante fagfelt. Slike prosjekter der vi sammen kan dra nytte av hverandres kompetanse og virksomhet har store pluss-sider. Vi ser også at dette blir mer og mer vanlig i bransjen for øvrig, utdyper han.


Utvikling av næringseiendom

Næringseiendom for logistikk, industri og lager krever de rette forhold. Omfang og beliggenhet er utslagsgivende for eventuell verdiutvikling.

- Når vi går frem for å utvikle en eiendom må de rette forholdene ligge til grunn. Oppstår den rette muligheten på rett sted for utvikling av en tomt, går vi i møte med fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Til syvende og sist er vi opptatt av å oppnå en god verdiutvikling for alle parter, sier Ruud.

Dette er en holdning Bulk tar med seg også i mer langsiktige partnerskap, eksempelvis investorsamarbeid ved terminalen i Bulk Park Berger, et av Norges mest attraktive næringsområder.

- Her deler vi eierskap med ulike medinvestorer som kanskje ikke innehar den utvikler- og driftskompetansen vi har i Bulk, og hvor vi derfor opptrer som industriell aktør, forteller Ruud.

Bulk Park Eidsvoll og Bulk Park Enebakk er også områder hvor partnerskap med profesjonelle aktører har ført til store prosjekter der tomteeier tar del i verdiutviklingen.

- I Bulk er vi opptatt av at eiendomsutvikling skal gå i pluss. Pluss for grunneier, pluss for utvikler, pluss for leietaker og pluss for miljøet. Som aktør har vi alltid helheten med oss gjennom utviklingsprosessen, sier Ruud.