Den grønne Bulk-bygningen

Har du sett den? Den har vært der siden 2006.

Logistikk og industri, historisk sett, er kanskje ikke det første man tenker på i forbindelse med bærekraft og grønn-teknologi.


Denne trenden har heldigvis endret seg de siste par årene. Men visste du at den grønne, bærekraftige Bulk-bygningen har eksistert helt siden 2006?


Bærekraft i logistikk


Bulk har siden dag 1 hatt bærekraft som fundament! Det hele startet i 2006 med problematikken rundt luftkvaliteten grunnet tungtrafikk i bysentrum. Første steg ble å få tungtransporten ut av bykjernen ved å flytte lager og logistikkbygninger langs de store innfartsårene til Oslo. På den måten unngikk man tunge kjøretøy inne i byen.

Bulks lokasjoner er et tydelig eksempel på hvordan man enkelt kan gjøre logistikk mer bærekraftig. Våre bygg ligger utenfor bykjerner, men likevel svært sentralt langs de store innfartsveiene. Transporttiden kortes ned og effektiviseres, som også gir positive miljøgevinster. Slik lønner det seg å investere i bærekraftig logistikk!


Men bærekraft stanser ikke der. Også bygningene må være bærekraftige.


Den bærekraftige Bulk-bygningen

– Det er inspirerende å jobbe med bærekraft i et selskap som har det med seg i kjernen av alt man gjør. Bulk har kartlagt klimagassregnskapet vårt fra vugge til grav. Dette har resultert i et klimabudsjett og en handlingsplan som viser oss veien vi skal og prioritering av konkrete tiltak slik at vi kan forbedre oss systematisk mot målet.
Stine Bjønnstu Holthe, Head of Sustainability Bulk Infrastructure


Bulk spesialiserer seg på standardiserte byggeprosesser og bygningsmodeller for å sikre forutsigbarhet og garantere for best mulige grønne løsninger.


The sustainable Bulk buildingHva innebærer dette? Jo, alle nye bygg skal oppfylle disse kriteriene:


• BREEAM-NOR sertifisering

• Grønn-energikarakter B

• El-bil ladestasjoner

• Sensor kontrollert LED-belysning

• Integrert energimontorering for å øke bevissthet og kontroll over energiforbruk


I tillegg til smart energiforbruk, sørger også Bulk for en bærekraftig byggeprosess ved nøyaktig avfallssortering, bruk av lokale og gjenbrukte byggematerialer, og nøye utvalgte materialer ved å sammenligne EPD for minst mulig karbonavtrykk.


Et steg lengre i det grønne skiftetBulk tilbyr også biovarme for oppvarming, solcellepanel på tak til produksjon av fornybar energi eller grønne tak med beplantning!


– I samarbeid med Soleie, kan Bulk nå tilby våre leietakere en konkurransedyktig modell for solkraftproduksjon. Økt solkraftproduksjon er for oss i Bulk et viktig bærekraftstiltak, som gir varig verdi både for hvert enkelt prosjekt og for miljøet.
Rune Bang, avdelingsleder prosjekter i Bulk Infrastructure.


La oss møte framtiden på best mulig måte!