Hero background image

Bulk Datacentre Dansk Nyhedsbrev

oktober 2022-udgaven


Tilmeld dig det danske nyhedsbrev

Som et nyt initiativ har vi besluttet at udsende et kvartalsnyhedsbrev med seneste nyt fra Bulk Data Centers og det økosystem, vi er en del af.

Siden 2019 har Bulk Data Centers været etableret i Danmark, og vi føler os meget privilegeret over vores rolle i rigtig manges digitaliseringsrejse både på et selskabs- og nu også kommunalt niveau for Esbjerg Kommune. Det skriver vi mere om nedenfor, og vi kommer også ind på vigtigheden af høj konnektivitet og forsyningssikkerhed ved evt. strømafbrydelse. Vi er også glade for at kunne skrive, at alle vores datacentre i Danmark og Norge er blevet ISO certificeret.

Vi er altid klar til vise vores Esbjerg site (DK01) frem til interesserede parter, så tag endelig fat i undertegnede på mobil: +47 9087 4184 eller skriv til mail: Kristian.Kofoed-Solheim@bulk.no, hvis I går med overvejelser om co-location som en del af jeres datacenterstrategi. Jeg er dansk, bor i Oslo, men er ofte i Danmark

God læselyst!

Kristian Kofoed-Solheim, Business Development Director

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Højt beredskab ved strømafbrydelse – vores kunder kan altid føle sig trygge

Bulk Data Centers har et højt beredskab til håndtering af evt. strømafbrydelse. Det har vi altid haft, og det er en nødvendig prioritering i tider som de nuværende med energikrise og geopolitisk uro.

Det er vigtigt, at vores kunder altid føler sig trygge i forhold til vores backup-plan ved evt. strømafbrydelse – uanset om det er et styret strømnedbrud eller en udefrakommende hændelse, som forårsager det. Vores kunder undersøger altid forsyningssikkerheden i den indledende dialog med Bulk Data Centers, og vi kan forsikre, at vi har investeret i en udvidet generatorløsning, som kan holde datacenteret kørende i mere end tre dage og endnu længere ved yderligere levering af diesel. Bulk Data Centers i Esbjerg har leveringsaftaler fra to uafhængige selskaber. Vi kan derfor garantere at vores kunder ikke vil mærke til en eventuel strømafbrydelse. I tillæg har vi prioriteret en høj fysisk sikkerhed på vores datacenter i form af høje hegn overvågning og fysisk tilstedeværelse af vagter. Hvis du har detailspørgsmål til vores sikkerhedssetup, kan du altid kontakte vores Critical Facility Manager Rune Bråten på mobil: +45 3117 5898 eller skrive på mail: Rune.Braten@bulk.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrket konnektivitet – nu med to af verdens største fiberoperatører

Den jyske vestkyst har længe været et vigtigt knudepunkt for nogle af Nordens største fibersystemer, fx Havfruen - et transatlantisk undervandskabel på over 7.000 kilometer, som forbinder Esbjerg med New Jersey på USA's østkyst. Havhingsten er siden kommet til – et undervandskabel mellem Irland og Danmark, og senest er Havsil blevet etableret – et undervandskabel mellem Norge og Danmark.

Bulk Infrastructure har delvist eller fuldt ejerskab af de undervandskabler, der er navngivet med ”Hav”, og kabelknudepunktet har haft afgørende betydning for valget af Esbjerg som den første lokation for de danske datacenteraktiviteter. Hav-kablerne lander i vores site i Esbjerg (DK01), hvorved vores kunder har mulighed for at koble sig direkte på disse fiberforbindelser. Den implicitte kapacitets- og driftssikkerhed fremhæves ofte i valget af DK01 som co-location.

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre og styrke konnektiviteten, og vi er glade for også at kunne informere om, at vi har indgået aftaler med to af verdens største fiberoperatører, Arelion (tidligere Telia Carrier) og Exa Infrastructure (tidligere GTT). Begge leverandører kan sikre lavest mulige latency mellem Europa, USA og Østen. I tillæg er TDC, Norlys og GlobalConnect også tilstede i DK01 (”Point of Presence”) og vores danske datacenter har etableret et fiberanlæg med 3 separate føringsveje til sikring af bedst mulig diversitet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISO-certificering – driftssikkerhed på alle niveauer

Bulk Data Centers fokuserer på kvalitet og driftssikkerhed på alle niveauer. Derfor er det også helt naturligt, at vores danske datacenter (DK01) er blevet certificet i henhold til følgende ISO-standarder:

  • 9001: 2015 - kvalitetssikring, som i praksis betyder, at vores kunder vil opleve et stort fokus på resultater og resultatforbedringer, indkredsning og håndtering af identificerede risici, et ønske om dialog, hvor konstruktiv feedback vil kunne løfte vores fælles processer. Kunden er i fokus, og alt vi gør er forankret hos topledelsen.
  • 14001: 2015 - miljøledelse, som i praksis betyder, at vores kunder vil opleve, at Bulks ønske om at tage miljømæssigt anvar vil ske på en systematisk måde til gavn for miljøet, Bulk og vores mange interessenter. Risikovurdering af de miljømæssige forhold samt implementering av miljø og bæredyktighet af kerneforretningen er centrale elementer.
  • 27001: 2013 - informationssikkerhed, som i praksis betyder, at vores kunder kan være trygge i forhold til beskyttelse af værdifulde informationer, herunder persondata – på en sikker måde. Vi forholder os løbende til håndtering af de mange udfordringer i en foranderlig verden, så vi kan garantere fuld compliance og en effektiv tilgang i alle sammenhænge.

Bulk Data Centers er i Norge også blevet ISO 22301:2019 certificeret, hvilket er et ledelsessystem for forretningskontinuitet, som gør det muligt at beskytte og videreføre driften i katastrofe og krisetider. I 2023 vil vores datacenter i Esbjerg (DK01) også få
denne certificering. I tillæg vurderer vi i samråd med vores kunder behovet for en ISAE 3402 revisorerklæring.

Hvis du har detailspørgsmål til vores ISO-certificering, kan du altid ringe til Kristian Kofoed-Solheim på mobil: +47 9087 4184 eller skriv til mail: Kristian.Kofoed-Solheim@bulk.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til Esbjerg Kommune

I september kunne vi byde Esbjerg Kommune velkommen som ny kunde på vores Esbjerg site (DK01)).

Esbjerg Kommune er et digitalt knudepunkt, og kommunen har en ambitiøs digitaliserings-strategi. Det var derfor en vigtig milepæl, at konsolidere kommunens ITmiljø hos Bulk Data Centers i Esbjerg. Indtil nu har kommunen haft en decentral strategi med placering af serverparken på udvalgte lokationer, men det var ikke længere tidssvarende i forhold til den stigende datamængde, og dermed også stigende CO2-udslip, samt behovet for øget konnektivitet og fysisk fleksibilitet.

Bæredygtighed og en reel grøn profil vejede tungt i beslutningsprocessen, og datacenterets placering tæt på udbuddet af vedvarende energi fra havvindmølleparkerne i Esbjerg har betydet, at der ikke tabes værdifuld energi fra produktion til forbrug. For Esbjerg Kommune isoleret set betyder skiftet til Bulk Data Centers en reduktion af CO2- udslippet på grund af færre lokationer og ved brug af de energioptimerende initiativer hos Bulk Data Centers.

Esben Foverskov, leder af IT i Esbjerg Kommune udtaler:

”Datamængden vokser kraftigt i disse år, så det er utroligt vigtigt, at vi går forrest i kommunen og tænker smartere, og samler IT-miljøet ét sted med energioptimerede løsninger. Det har Bulk Data Centers, og vi fik i høj grad præciseret værdien af colocation, da vi besøgte sitet, som ligger i nærmiljøet i Esbjerg kommune. Det er en selvfølgelighed at lokationen er fysisk topsikret, og at der driftsmæssigt er de nødvendige back-up installationer for maksimal oppetid, men for kommunen har det også stor betydning, at der kan spares kvadratmeter andre steder, og at der er fokus på interkonnektivitet med det øgede brug af Cloud-Computing.”