Bulk kjøper mer tomt i Vestby

Bulk Infrastructure Group AS sin logistikkvirksomhet, Bulk Industrial Real Estate AS, kjøper mer tomt i Vestby. Denne gangen er det et større tomteareal på ca. 97.000 kvm.

Bulk Infrastructure Group gjorde sin første tomteinvestering på Vestby allerede i 2008. Selskapet har siden da utviklet logistikkbygg på til sammen 65.000 kvm i Vestby, inkludert en pågående utbygging på 6.000 kvm som skal stå ferdig i 2021.

Med det siste kjøpet på 97.000 kvm har Bulk sikret seg en god posisjon for videre utvikling i Vestby næringspark. Bulk har nå totalt ca. 170.000 kvm fordelt på 4 tomteområder innenfor næringsparken.

Attraktivt for logistikkaktører

Vestby Næringspark er en del av Oslos sørlige logistikkorridor og har en optimal strategisk beliggenhet for lager med umiddelbar nærhet til E6. Det nye tomteområde er en av få store utviklingstomter, tett på E6 rett sør for Oslo.

– Vestby er en veldig attraktiv næringspark både for mange logistikkaktører og mer lokale industribedrifter, og vi er i prosess med flere leietakere. Derfor er det viktig for oss å sikre vår tilstedeværelse i området og utvikle flere moderne logistikk- og industrieiendommer av høy kvalitet. Vi har hatt stor suksess i Vestby, og med det nye tomtekjøpet kan vi fortsette å utvikle og leie ut moderne og miljørettede nybygg til aktører som har høye krav og er i forkant, sier Dag Klem, VP Sales & Operations i Bulk Industrial Real Estate AS.

– Dette oppkjøpet vil gjøre det mulig for oss å tilby eiendommer for både større og mindre leietakere.

Om Bulk

Bulk Infrastructure Group AS er en ledende eiendomsutvikler innen industribygg og næringsparker. Siden oppstarten i 2006 har vi opparbeidet en betydelig tomtebank langs landets største innfartsårer fra Europa og har ført opp over 400.000 kvm med industribygg.

Selskapet har miljøfokus, og de standardiserte og modulbaserte byggene er både energieffektive og bærekraftige. I 2019 gjennomførte Bulk Norges første BREEAM-NOR Industri sertifisering, og oppnådde Very Good i et av selskapets standard Bulk Modul prosjekter. En utmerkelse som inspirerer selskapet til å jobbe videre for enda bedre løsninger til beste for våre kunder og for miljøet.