Hero background image

Bulk Infrastructure investerer ytterligere milliardbeløp og bygger et av Norges største datasenteranlegg på N01 Datasentercampus på Agder

(23. januar 2024) Bulk Infrastructure (Bulk) har startet arbeidet med å utvide datasenterkapasiteten på Støleheia utenfor Kristiansand med et nytt anlegg. – Vi er perfekt posisjonert for å møte den globale digitale utviklingen, sier Jon Gravråk, administrerende direktør.

- Vi har jobbet systematisk i flere år med å bygge opp N01 Datasentercampus på Støleheia til å bli et av Europas mest attraktive datasentre. Det er en tydelig økning i etterspørselen fra ledende digitale selskaper, telekomselskaper, offentlig aktører og andre som trenger sikre og bærekraftige løsninger for sin dataprosessering. Jeg er stolt av å annonsere det nye anlegget som bidrar til å møte disse behovene, sier Gravråk.

Bulk har allerede investert flere milliarder kroner på N01 Datasentercampus og vil investere ytterligere milliardbeløp i det nye anlegget som bygges i tilknytning til dagens fasiliteter, og kobles på de eksisterende 125 MVA-transformatorstasjonene på stedet. Arbeidet med datasenteranlegget er igangsatt og det er ventet at det står klart i løpet av en 12-måneders periode.

Det nye datasenteranlegget vil ha en totalkapasitet på 42 MW, og vil med det bli et av Norges største. Som en illustrasjon kan det forsyne cirka 30.000 H100 Nvidia GPU’er, noe som tilsvarer nok datakraft til å trene OpenAI’s GPT-3 modell på under to minutter.

Dette kommer i tillegg til de to eksisterende datasenteranleggene på N01 Datasentercampus hvor all kapasiteten allerede er solgt til kunder.

- Campuset på Støleheia er perfekt posisjonert for å møte den globale utviklingen med sin strategiske lokalisering mot Europa og resten av Norge, samtidig har vi bygget opp en fiberkapasitet som gjør oss i stand til å møte både dagens og fremtidige behov, sier Gravråk.

Datasenteranlegget er spesielt designet og velegnet for å møte etterspørselen innen kunstig intelligens.

Posisjonert for vekst og verdiskaping

- Dette er spennende nyheter og viser at Bulk fortsetter å ta ansvar og ekspanderer industriutviklingen i vår region. Her bygges det mer av infrastrukturen som muliggjør den digitale utviklingen i samfunnet, samtidig som selskapet bidrar med sysselsetting og verdiskaping lokalt, sier Nils Olav Larsen, ordfører i Vennesla kommune.

På det meste vil det være mellom 250 til 300 personer som jobber på campuset og det nye bygget i år, inkludert egne ansatte og underleverandører.

I tillegg kommer alle som jobber med prosjektene utenfor området, innen blant annet transport og logistikk, der Bulk engasjerer i størst mulig grad lokale og regionale underleverandører.

Bulk Data Centers - N01 Campus, Kristiansand, DCM103
(Illustrasjon for området på N01 Datasentercampus med det nye anlegget til høyre på bildet. Ilustrasjon: Bulk Infrastructure)

For ytterligere informasjon kontakt:

Jon Gravråk, administrerende direktør Bulk Infrastructure: +47 911 16 037

Eller:

Einar Stabell, kommunikasjonssjef Bulk Infrastructure: +47 936 32 361, einar.stabell@bulk.no