Bulk Industrial Real Estate skal bygge 39 000 kvm for DSV Solutions i Vestby

7. september i fjor var en gledens dag for DSV. Da flyttet DSV Road og DSV Solutions offisielt inn i det nye anlegget i Vestby, og ble dermed samlokalisert. Nå trenger DSV ytterligere kapasitet og har signert et nytt bygg med Bulk Industrial Real Estate på ytterligere 39 000 kvm i Bulk Park Vestby.


Den nye lokasjonen består av 32 000 kvm lager, 6 000 kvm mesanin og 600 kvm kontor- og personalfasiliteter. DSV Solutions er en av flere bedrifter som fokuserer sterkt på bærekraft. Det nye bygget skal både miljø sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR og ha solceller på taket for å forsyne anlegget med egen grønn fornybar strøm. Bulk spesialiserer seg på standardiserte byggeprosesser og bygningsmodeller for å sikre forutsigbarhet og garantere for grønne løsninger.

Dag Klem
Dag Klem, Bulk Industrial Real Estate


- DSV Solutions har fokus på teknologi og bærekraft. Dette går hånd i hånd med Bulks arbeid for å skape morgendagens logistikkanlegg. Vi gleder oss til et flott samarbeid med DSV, sier Dag Klem fra Bulk Industrial Real Estate.
Strategisk lokasjon på Bulk Vestby

DSV Solutions tilbyr og administrerer forsyningskjedeløsninger og logistikkløsninger for tusenvis av selskaper hver dag i et globalt spenn. Ved å ytterligere utvide i Bulk Park Vestby, sikrer de en strategisk plassering i henhold til nasjonale innfartsårer som E6 og samt nærhet til Oslo slik at transporttiden kortes ned og effektiviseres.

Ulf Erik Krüger Solheim
Ulf Erik Krüger Solheim, DSV Solutions- Lokasjonen var helt avgjørende for oss. Ved å plassere oss strategisk i henhold til hovedinnfartsårer og med nærhet til Oslo for globale leveranser, kan vi effektivisere hele forsyningskjeden. Det at Bulk har et tydelig miljøfokus samsvarer også med vår egen bærekraftstrategi, forteller Administrerende direktør Ulf Erik Krüger Solheim i DSV Solutions.


For mer informasjon;

Dag Klem, Bulk Industrial Real Estate, 96902957

Ulf Erik Krüger Solheim, DSV Solutions, 40403601


Om Bulk Infrastructure Group

Bulk Industrial Real Estate inngår i Bulk Infrastructure Group AS som ett av tre forretningsområder, der de to andre områdene er Data Centers og Fiber Networks. Bulk har som overordnet visjon å skape bærekraftige infrastrukturløsninger. Selskapet har hovedkontor i Oslo og ansatte iblant annet Oslo, Kristiansand, København og London.


Om Bulk Industrial Real Estate

Bulk Industrial Real Estate er et forretningsområde innen Bulk Infrastructure Group, og skal være Skandinavias ledende eiendomsutvikler av lager-, logistikk og industribygg ved å tilby suverene lokasjoner med strategisk beliggenhet og bærekraftige logistikkløsninger, tilpasset et marked i rask endring. Med tilgjengelige tomter, gjennomtenkte moderne bygg og en profesjonalisert og gjennomtenkt prosess, leverer Bulk Industrial Real Estate et innovativt, fleksibelt logistikkprodukt, og viser seg som en klasseledende rådgiver og samarbeidspartner. Bulk Industrial Real Estate har siden starten i 2006 bygget, og har under oppføring, mer enn 450 000 kvadratmeter industribygg.


DSV, tegninger, Vestby
DSV, tegninger, Vestby