Bulk Industrial Real Estate signerer 17 000 kvm med Lettbutikk AS

og skal sammen satse videre i Norden

Bygger 17 000 kvm med Bulk i Enebakk. Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate og styreleder i Lettbutikk, Tom Hauge.


Lettbutikk AS, som har spesialisert seg innen lagerdrift og kundeservice for nettbutikker, har inngått avtale med lager - og logistikkselskapet Bulk Industrial Real Estate om å bygge nytt lager på 17 000 kvm i Bulk Park Enebakk, 20 minutter utenfor Oslo. Bygget skal etter planen stå ferdig i mai 2022.


- Vi er veldig glade for at Lettbutikk har valgt oss i Bulk. Lettbutikk har et tydelig søkelys på teknologi og bærekraft, to aspekter som er i tråd med vår egen ambisjon om å kunne tilby morgendagens logistikkanlegg til våre leietakere, sier Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate


Det nye bygget skal utvikles i tråd med Bulk`s klare fokus på bærekraft. Den nyutviklede eiendommen vil bli BREEAM-NOR sertifisert og ha solceller på taket for å forsyne leietakere med egen grønn strøm.


Satser å nå 300 Millioner i omsetning i 2023

I dag disponerer Lettbutikk over 10 000 kvm lagerareal. Selskapet har i overkant av 30 ansatte og befinner seg på to lokasjoner, Årnes og Alnabru i Oslo.

- Det føles helt riktig for Lettbutikk å gå inn et nytt bærekraftig og topp moderne logistikkbygg for 3-PL og lastmile distribusjon, sier styreleder i Lettbutikk, Tom Hauge.


For Lettbutikk er den voldsomme økningen i handel over internett gode nyheter. Netthandelen fortsetter rekordveksten mot fjoråret og i februar i år lå netthandel ca 80 % høyere enn samme måned i 2020, viser ferske tall fra NHO.


- Planen er å ekspandere internasjonalt. Lettbutikk omsatte 35 millioner i fjor og sikter mot 70 millioner i år, sier Hauge og fortsetter.

- Neste tror vi på 150 millioner og over 300 millioner i 2023, men skal investere for å håndtere en omsetning på en halv milliard, sier han.

- Med slik vekst i e-handel er det enkelt å forstå at vi må utvide vår virksomhet. For å få logistikken til å fungere best mulig, trengte vi sentrale lokaler nær Oslo, samt at selve bygget innehar de tekniske løsninger som effektiviserer og optimaliserer alle prosesser, sier han.

- Bulks moduler og design har truffet svært godt innenfor 3-PL markedet, og sammen har vi funnet løsninger som gir en høy utnyttelsesgrad av bygget noe som er svært viktig for oss. Nå er vi klare til å vokse videre, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bulk, avslutter Hauge


Enebakk Kommune ønsker Bulk og Lettbutikk velkommen

ØNSKER VELKOMMEN: Ordfører i Enebakk Hans Kristian Solberg (f.v.), konserndirektør Nina Hage i Bulk, direktør for salg og drift Dag Klem i Bulk, utvalgsleder Marius Winger i hovedutvalg for Næring, Landbruk og Miljø i Enebakk kommune. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune)– Bulk er en stor og seriøs aktør som kan vise til lignende vellykkede etableringer blant annet i Vestby og på Langhus i Nordre Follo. Vi håper at Bulks inntreden i Enebakk vil få mange positive ringvirkninger, både i form av flere arbeidsplasser og økt interesse for Enebakk som bostedsområde, sier Solberg.

– Vi opplever en åpen og imøtekommende organisasjon som legger betydelig vekt på bærekraft i sin virksomhet. Det er i tråd med kommunens mål om å legge til rette for bærekraftig næringsutvikling, og danner et godt grunnlag for samarbeidet, sier Solberg.

– Jeg tror Bulks etablering hos oss vil bidra til å styrke Enebakks posisjon og omdømme som en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet, i tråd med vår visjon som «mulighetenes Enebakk», sier Solberg.


Bulk utvider samarbeidet med Lettbutikk

Samarbeidet mellom Bulk Industrial Real Estate og Lettbutikk AS stopper ikke ved byggingen av 17 000 kvm i Enebakk. Lettbutikk AS ønsker å utvide ytterligere, og ønsker seg kapasitet både i Sverige og Danmark.


- Vårt oppdrag i Bulk handler nå videre om å finne attraktive beliggenheter for Lettbutikk i Norden som skal bidra til Lettbutikk sin ekspansjon i årene som kommer. Vi skal tilrettelegge og fasilitere, gå foran og finne nye lokasjoner, avslutter Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate.


Bulk Park Enebakk er en av flere Bulk parker med lager og logistikkeiendommer. Selskapet har oppført over 30 bygg siden starten i 2006. Bulk Infrastructure og Mr Pukk AS eier sammen et stort tomteområde på ca 500 mål i Enebakk der Bulk utvikler området og står for oppføringen av bygget.

Andre aktører i området er blant annet Ramirent, Knut Enger Transport, Norgesdekk, og Green Mountain.Om Bulk Infrastructure Group

Bulk Industrial Real Estate inngår i Bulk Infrastructure Group AS som ett av tre forretningsområder, der de to andre områdene er Data Centers og Fiber Networks. Bulk har som overordnet visjon å skape bærekraftige infrastrukturløsninger. Selskapet har hovedkontor i Oslo og ansatte iblant annet Oslo, Kristiansand, København og London.Om Bulk Industrial Real Estate

Bulk Industrial Real Estate er et forretningsområde innen Bulk Infrastructure Group, og skal være Skandinavias ledende eiendomsutvikler av lager-, logistikk og industribygg ved å tilby suverene lokasjoner med strategisk beliggenhet og bærekraftige logistikkløsninger, tilpasset et marked i rask endring. Med tilgjengelige tomter, gjennomtenkte moderne bygg og en profesjonalisert og gjennomtenkt prosess, leverer Bulk Industrial Real Estate et innovativt, fleksibelt logistikkprodukt, og viser seg som en klasseledende rådgiver og samarbeidspartner. Bulk Industrial Real Estate har siden starten i 2006 bygget, og har under oppføring, mer enn 450 000 kvadratmeter industribygg.