LEMAN nær dobler arealet hos Bulk i Vestby

Leman i Bulk Park Vestby


LEMAN flyttet i 2018 inn som første leietaker i Bulk Flexipark i Vestby. Etter flere mindre utvidelser har Leman nå signert en kontrakt som utvider avtalen med nær 17 000 m², som gir den internasjonale transport- og logistikkaktøren et totalt areal på 36 900 m².

Bulk Flexipark tilbyr tredjeparts logistikkleverandører fleksible leiekontrakter og tilgang på kapasitet. Slik reduseres risikoen disse leverandørene ofte løper ved å forplikte seg til langvarige leieavtaler som overskrider kontraktene de har med egne kunder.


Egil Wilhelms overlot i fjor sjefsstolen i LEMAN til Christer Busse for å sette søkelys på Vestby-terminalen som logistikk og lagersjef.


- Bulks moduler og design har truffet svært godt innenfor 3PL-markedet, og sammen har vi funnet løsninger som gir en høy utnyttelsesgrad av bygget, noe som er svært viktig for oss. Nå er vi klare for å vokse videre, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, sier Christer Busse i Leman,

Dag Klem, VP Sales & Operations i Bulk Industrial Real Estate, takker for tilliten.

Dag Klem, Bulk Industrial Real Estate


- LEMAN har helt siden starten av prosjektet vært en viktig ankerkunde for oss, rett og slett en bunnsolid leietaker. Vestby er en veldig attraktiv lokasjon for mange logistikkaktører, nærhet til E6, Moss Havn og Oslo. Det at LEMAN nå nesten dobler sitt areal bare bekrefter at det er riktig lokasjon, sier Dag Klem i Bulk Industrial Real Estate.

- Bulk Infrastructure Group AS har siden 2008 kjøpt tomter i Vestby Næringspark, sist med et kjøp av 97 000 m² i 2020. Totalt så har vi nå ca. 175.000 kvm med tomteareal i Vestby. Dette gir oss muligheter til å utvikle flere moderne logistikk- og industrieiendommer av høy kvalitet, avslutter Klem.LEMAN bistår kunder over hele verden med deres transport- og logistikkoppgaver, og sysselsetter til sammen 800 ansatte i seks land. Konsernets hovedkontor holder til i Danmark.

Om Bulk Industrial Real Estate: Bulk Industrial Real Estate skal være Skandinavias ledende eiendomsutvikler av lager-, logistikk og industribygg ved å tilby suverene lokasjoner med strategisk beliggenhet og bærekraftige logistikkløsninger, tilpasset et marked i rask endring. Med tilgjengelige tomter, gjennomtenkte moderne bygg og en profesjonalisert og gjennomtenkt prosess, leverer BulkIndustrialReal Estate et innovativt, fleksibelt logistikkprodukt,og viser seg som en klasseledende rådgiver og samarbeidspartner.


For mer informasjon;

Dag Klem, Bulk Industrial Real Estate, 96902957

Christer Busse LEMAN 9825 0127