Bulk Park Nannestad

Mauravegen, 2032 Maura
Alle eiendommer
Sted:
Nannestad
Type:
Ledig tomt
Areal:
175.000m²
Utbyggingspotensial:
20.000m²
Dag Klem Dag Klem Vice President Sales, Industrial Real Estate +47 969 02 957 +47 969 02 957 Contact us

Vår nye park: Bulk Park Nannestad!

På Herstua i Nannestad kommune, like vest for Dal-krysset, er Bulk Park Nannestad under utvikling. Her kan vi nå tilby:

 • Tomt på inntil ca. 38 mål
 • Enkeltbygg på inntil ca. 20 000 m² grunnflate
 • Byggehøyde inntil 12 meter (under omregulering til 16 meter)
 • Type bygg: lager/logistikk, industri/produksjon, kombinasjonsbygg, verksted, kontor
 • Bransjens ledende industri-, lager- og logistikkbygg
 • Bærekraftige løsninger som for eksempel solceller på tak/vegger, sedumtak, åpen overvannshåndtering og fjernvarme
 • Sentral beliggenhet mellom Gardermoen og Eidsvoll
 • Enkel atkomst til E6
 • Næringsvennlig vertskommune
 • Naboer som Nettpartner AS

Avstander:

 • E6: 7 km - 8 minutter
 • Gardermoen: 18 km - 16 minutter
 • Oslo sentrum: 62 km – 45 minutter

Området er ferdig regulert og byggeklart. Det pågår en omregulering for å øke byggehøyde. På noe lengre sikt håper vi å kunne tilby til sammen ca. 150 mål tomt med mulighet for bygg på inntil ca. 35 000 m² grunnflate.