Bulk Park Ausenfjell

Tretjerndalsvegen 70, 2016 Frogner
Alle eiendommer
Sted:
Lillestrøm
Type:
Ledig tomt
Areal:
75.000m²
Utbyggingspotensial:
20.000m²
Dag Klem Dag Klem Vice President Sales, Industrial Real Estate +47 969 02 957 +47 969 02 957 Contact us

Bulk Park Ausenfjell

På Ausenfjell i Lillestrøm kommune, like vest for Frogner-krysset, er Bulk Park Ausenfjell under utvikling. Her kan vi nå tilby:

 • Tomt på inntil ca. 75 mål
 • Enkeltbygg på inntil ca. 20 000 m² grunnflate
 • Byggehøyde inntil 20 meter
 • Type bygg: lager/logistikk, industri/produksjon, kombinasjonsbygg, verksted, kontor
 • Bransjens ledende industri-, lager- og logistikkbygg
 • Bærekraftige løsninger som for eksempel solceller på tak/vegger, sedumtak, åpen overvannshåndtering og fjernvarme
 • Sentral beliggenhet mellom Oslo og Gardermoen
 • Ny atkomstvei med gang- og sykkelvei
 • Sykkelavstand til kollektivtransport
 • Naboer som Bulk Data Centers, Hey’di, Statnett og Stena Recycling.

Avstander:

 • E6: 5 km - 7 minutter
 • Gardermoen: 22 km - 21 minutter
 • Oslo sentrum: 33 km – 32 minutter

Bulk Park Ausenfjell ligger strategisk plassert ved Frogner transformatorstasjon; en av Norges største. Ny atkomstvei forventes ferdig regulert i midten av 2023, og vi går umiddelbart i gang med opparbeidelse av tomt og infrastruktur.