Hero background image

Tomtebank til næringseiendom

Bulks tomtebank har strategiske beliggenheter i Norge og Danmark, med muligheter også i Sverige.

Industrinæringer har ofte produksjoner som krever rask og effektiv turnover til neste etappe. En sømløs logistikk er gunstig både for bedriften, for miljøet og for sluttkunden. Det første, og mest avgjørende leddet i å sikre en sømløs logistikk, er rett og slett plasseringen av produksjonen. Hvor skal bedriften “bo”?


Tomtebank med strategiske beliggenheter

I Bulk Industrial Real Estate er også dette det første vi ser på ved oppkjøp av tomter til vår tomtebank. Vi vet hvor mye beliggenhet har å si for å sikre, men også å utvikle, gode prosesser fremover i tid. Dette er og grunnen til at vi utvikler våre “Bulk Parker”, med fokus på synergieffekter som gir reell verdi.

Over tid har vi bygget opp en tomtebank som omfatter ca. 1,5 million m² og strekker seg fra Moss i sørøst, til Larvik/Sandefjord i sørvest og Eidsvoll i nord, samt tomter i Trøndelag. Videre har vi tomtebanker lokalisert rundt Stor-København i Danmark, og kan gi muligheter i Sverige. Tomtebanken består av både ferdig regulerte tomter og tomter som er under regulering.


Bulk Industrial Real Estate locations


En stor tomtebank er avgjørende når vi skal tilby våre leietakere markedets mest moderne og fleksible lager- og logistikkbygg. Derfor har vi sikret tomter blant annet på Vestby, ved Gardermoen, og i Enebakk, noen av Norges mest attraktive områder for lager- og logistikkaktører.

Bulk Industrial Real Estate jobber også kontinuerlig med å optimalisere og utvide tomtebanken. Vi jobber med arealinnspill til rullering av arealdeler for nye næringsområder, uregulerte næringsområder og regulerte næringsområder.

Har du en tomt på over 10 000 m² med sentral beliggenhet for eksempel langs E6 eller E18 som du ønsker å videreutvikle?