Hero background image

Bulk Industrial Real Estate har solgt Københavns-eiendom til Catena AB

Jernholmen 49. Fotokreditt: Bulk Industrial Real Estate


[04.03.24] Bulk Industrial Real Estate har solgt eiendommen Jernholmen 49 utenfor København til børsnoterte Catena AB for 420 millioner danske kroner.

Bulk har totalrenovert og utviklet eiendommen til et hovedkontor og lager for det globale logistikkselskapet Scan Global Logistics A/S.

Bulk kjøpte eiendommen i 2020 med, den gang, korte kontrakter og ledige arealer som et rehabiliteringsprosjekt. Opprinnelig bygningsmasse som er fra 1981 har siden blitt totalrenovert og utvidet med et fantastisk hovedkontor for Scan Global Logistics A/S.

- Jernholmen 49 har vært et veldig spennende prosjekt for oss i tre år der målet var å tilpasse bygget for en solid leietager med et langsiktig perspektiv. Den gode bynære beliggenheten ga også muligheter for et større hovedkontor som resulterte i en totalrenovering og utvidelse av de opprinnelige kontorene i tillegg til lageret. Drift av kontorbygg faller utenfor vår strategiske kjernevirksomhet som er å eie rendyrkede eiendommer innen lager- og logistikk, sier Nina Hage, leder for Bulk Industrial Real Estate.


Anerkjent utvikling

Totalrenoveringen av de gamle bygningene på Jernholmen resulterte med at Bulk i 2023 vant Hvidovre kommunes byggeskikkpris for arbeidet med å transformere den eksisterende bygningsmassen til et moderne og funksjonelt hovedkontor.

- Avtalen med Catena AB frigjør kapital som Bulk vil bruke til å utvikle og drifte nye bærekraftige lager- og logistikkbygg, noe som er vår spesialitet, sier Hage.

Eiendommen omfatter 81.000 kvadratmeter tomt med utleieareal på omkring 32.000 kvadratmeter hvorav det nyrenoverte og utvidede kontoret utgjør ca 1/3 av arealet.

Bulk Industrial Real Estate har som ambisjon å være Nordens ledende eiendomsutvikler innen lager, logistikk og industribygg ved å tilby bærekraftige løsninger på strategiske lokasjoner.


For mer informasjon:

Vibeke Rasmussen, CFO Bulk Industrial Real Estate, +47 98882875, vibeke.rasmussen@bulk.no

Om Bulk Industrial Real Estate

Bulk Industrial Real Estate er et forretningsområde innenfor Bulk Infrastructure Group. Selskapet har som mål å være Nordens ledende eiendomsutvikler av lager-, logistikk- og industribygg ved å tilby suverene og strategiske beliggenheter og bærekraftige logistikkløsninger. Med tilgjengelige tomter, moderne bygg og en profesjonalisert og gjennomtenkt prosess, leverer Bulk Industrial Real Estate et innovativt, fleksibelt logistikkprodukt, og viser seg som en klasseledende rådgiver og partner. Siden starten i 2006 har Bulk Industrial Real Estate bygget mer enn 500 000 kvadratmeter med industribygg. www.bulkinfrastructure.com