Prosess og løsning

Eiendomsutvikling og byggeprosessen

Klasseledende rådgiver og samarbeidspartner

Når du planlegger, utvikler og bygger et industribygg sammen med Bulk, bistår vi med alle steg. Vi hjelper deg å identifisere potensielle beliggenheter, sikre de nødvendige tillatelser og finansieringer.

Du vil jobbe tett med våre ingeniører for å finne de rette utformingene som møter din bedrifts behov og krav. Vi gjennomfører prosjektledelse gjennom hele byggeprosessen opp til overtakelse, og ettersom din bedrift vokser og endrer seg, vil Bulk fortsette å bistå for maksimal utnyttelse av bygget.

Med tilgjengelige tomter, gjennomtenkte moderne bygg og en profesjonalisert prosess, leverer Bulk Industrial Real Estate et innovativt, fleksibelt logistikkprodukt.

Verdiskaping

Lokasjon

Det er mye verdt å være på riktig sted. Strategisk nyttige lokasjoner som gir fordeler og konkurransekraft.

Ved å plassere beliggenheter i nærhet til hovedårer og knutepunkt, sikrer man effektiv drift og raske leveringer.

Prosess og løsning

Vi bygger ikke lager - vi bygger veksthus for kundene våre. En logistikkpartner med gjennomtenkte og velprøvde prosesser og løsninger.

Bulk er en erfaren og profesjonell tilbyder av klasseledende konsepter. Tilrettelegging og samarbeid er nøkkelen til fremtidens logistikk.

Bærekraft

Bærekraftige løsninger som tar vare på varer - og fremtidig vekst.
Bærekraft ligger i kjernen av Bulks virksomhet og satsing.

Alle våre eiendommer, eksisterende og nybygg-prosjekter, er underlagt krav til grønne og bærekraftige løsninger. Vi kompromisser ikke når krav til effektivitet skal gå hånd i hånd med en holdbar fremtid.