Eiendomsutvikling og byggeprosessen

Vi bistår med alle steg fra oppkjøp til overtakelse.

Markedsledende rådgiver og samarbeidspartner

Når du planlegger, utvikler og bygger et industribygg sammen med Bulk, bistår vi med alle steg. Vi hjelper deg å identifisere potensielle beliggenheter, sikre de nødvendige tillatelser og finansieringer.

Du vil jobbe tett med våre ingeniører for å finne de rette utformingene som møter din bedrifts behov og krav. Vi gjennomfører prosjektledelse gjennom hele byggeprosessen opp til overtakelse; og ettersom din bedrift vokser og endrer seg, vil Bulk fortsette å bistå for maksimal utnyttelse av bygget.

Med tilgjengelige tomter, gjennomtenkte moderne løsninger og en profesjonalisert prosess, leverer Bulk Industrial Real Estate et innovativt og fleksibelt logistikkprodukt.

Vår tilnærming

Lokasjon

Det er mye verdt å være på riktig sted. Strategisk nyttige lokasjoner som gir fordeler og konkurransekraft.

Ved å plassere beliggenheter i nærhet til hovedtransportårer og knutepunkt, sikrer man effektiv drift og raske leveringer.

Løsninger

Vi bygger ikke bare lager - vi bygger veksthus for kundene våre. En logistikkpartner med gjennomtenkte og velprøvde prosesser og løsninger.

Bulk er en erfaren og profesjonell tilbyder av klasseledende konsepter. Tilrettelegging og samarbeid er nøkkelen til fremtidens logistikk.

Bærekraft

Bærekraftige løsninger som imøtekommer dagens produksjon - og fremtidig vekst.
Bærekraft ligger i kjernen av Bulks virksomhet og satsing.

Alle våre eiendommer, eksisterende og nybygg-prosjekter, er underlagt krav til grønne og bærekraftige løsninger.